Jezioro Brajnickie

Raj dla wędkarzy

  • Opis jeziora
  • Charakterystyka jeziora, mapka

Jezioro leżące około 15 km na zachód od Szczytna.
Zbiornik hodowlany, płytki, o mało urozmaiconej linii brzegowej.
Brzegi pagórkowate, miejscami wysokie i strome. południowo-wschodnie obrzeża porastają lasy, część północną otaczają pola i podmokłe łąki oraz zabudowania.

Jezioro znacznie zarośnięte przez roślinność zanurzoną, która zajmuje szeroki pas wzdłuż całej linii brzegowej.  Występują ramienice, rogatek i moczarka. Roślinność wynurzona z przewagą trzciny, dosyć uboga, występuje wąskimi pasami i kępami.

Pogłowie ryb urozmaicone: leszcz, płoć, sum, węgorz, szczupak, karpsandacz, okoń, lin.

Jezioro łączy się małymi ciekami ze Świętajnem k. Nart, od zachodu i  od wschodu z Saskiem Małym. Na obrzeżach jeziora kilka wsi: na północy Witowo, na zachodzie Brajniki, u krańców południowych Warchały. Wokół zbiornika biegną drogi gruntowe oraz o nawierzchni asfaltowej.

Dojazd do jeziora drogą nr 545 Szczytno -Jedwabno.

Patrz Ośrodek Wypoczynkowy "Dolomity" ...

Gmina Jedwabno
Dorzecze Sawica-Omulew-Narew
Wysokość nad poziomem morza 131,8 m
Powierzchnia jeziora 186,3 ha
Powierzchnia wysp -
Głębokość maks. / głębokość średnia 5,2m / 2,7 m
Długość maks. / szerokość maks. 3500 m / 1000 m
Długość linii brzegowej 8700 m
Użytkownik - dzierżawca Zakład Rybacki Szczytno (PZW)