+48 89 624 31 48, +48 89 624 55 74

Multiagenacja ubezpieczeniowa

Multiagencja Mazur-Pol jest dynamicznie rozwijającą się firmą, nieustannie podnosimy kwalifikacje i doskonalimy umiejętności.
Nasi pracownicy to wyszkoleni agenci, uczestniczą w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Działamy na rynku ubezpieczeniowym od 1992 roku.

W swojej ofercie posiadamy wiele produktów ubezpieczeniowych przy współpracy z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, co pozwala nam na indywidualne dobranie produktu do potrzeb Klienta.

Na bieżąco dysponujemy konkurencyjną ofertą, ponieważ śledzimy rynek i wzbogacamy naszą agencję o nowe firmy.

Zakres działalności obejmuje sprzedaż ubezpieczeń zarówno klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym.

Wysiłki Naszej firmy oraz nieustanny rozwój doceniany jest również przez Naszych partnerów.

Uhonorowani zostaliśmy wieloma nagrodami za wzorową współpracę z takimi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jak: Concordia, Compensa, Generali.

Drogi Kliencie,

Serdecznie zapraszamy do Naszego biura:

 • Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo
 • Porównamy oferty wielu Towarzystw
 • Przypomnimy o zbliżających się terminach płatności rat i wznowień polis
 • Pomożemy i doradzimy w wyborze najlepszego wariantu ubezpieczenia
 • Pomożemy przy szkodzie

 

                          

                            

 

Oferta

Mazur- Pol oferuje ubezpieczenia dla Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Każda oferta przygotowana jest tak, aby spełnić Państwa oczekiwania. Profesjonalna obsługa, doświadczenie oraz atmosfera, gwarantuje Naszym Klientom spokój i bezpieczeństwo.

W naszej ofercie :
 • Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Ubezpieczenia turystyczne
 • Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenie Wadium
 • Ubezpieczenie mienia
 • Ubezpieczenie flot samochodowych
 • Ubezpieczenie gwarancji bankowych
 • Ubezpieczenia rolne

 

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych

Komunikacyjne

Ubezpieczenie szkód związane z posiadaniem oraz użytkowaniem samochodu takie jak:

 • Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
 • Auto- Casco od kradzieży i szkód mechanicznych (Auto-Casco)
 • Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)
 • Udzielenie natychmiastowej pomocy assistance (ASS)
 • Szyby w pojeździe od stłuczenia i uszkodzeń (Auto Szyby)
 • Ochrona prawna pojazdów i umów (OP)
NASZ AGENT INFORMUJE, że warto wiedzieć:
 • Posiadacz pojazdu jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych.
 • Jeżeli chcecie Państwo zmienić ubezpieczyciela i przenieść umowę ubezpieczenia OC pojazdu do innego zakładu ubezpieczeń, musicie najpóźniej na jeden dzień przed końcem aktualnego okresu ubezpieczenia OC powiadomić na piśmie dotychczasowego ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu.
 • Jeżeli pojazd został zakupiony w Polsce z aktualnym OC wówczas Nowy Nabywca może korzystać z ubezpieczenia do końca trwania polisy, tj. u ubezpieczyciela u którego polisę posiadał zbywca, czy też wypowiada umowę w dowolnym momencie i przenosi ubezpieczenie do innego ubezpieczyciela.
  WAŻNE: Polisa po zakupie wygasa z ostatnim dniem i nie podlega automatycznemu wznowieniu.
 • Jeżeli w momencie kupna samochodu zbywca nie ma polisy OC, w tym samym dniu należy wykupić taką polisę na podstawie umowy zakupu.

Turystyczne

Bardzo ważny element podróży, składka niewielka -zapewnia spokój podczas wypoczynku oraz:

 • pokrycie kosztów leczenia ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej nagle zachorował albo uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
 • pokrycie kosztów transportu i repatriacji,
 • assistance np. Gwarancja pokrycia kosztów leczenia, kierowca zastępczy itp.
 • OC w życiu prywatnym polegające na ochronie ubezpieczonego za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie trzeciej,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego,
 • pokrycie kosztów ratownictwa np. transportu helikopterem.
NASZ AGENT INFORMUJE, że warto wiedzieć:
 • Jeżeli osoba, na rzecz której zostaje zawarta umowa ubezpieczenia przebywa za granica, odpowiedzialność towarzystwa rozpoczyna się po upływie około 5 dni (w zależności od towarzystwa) od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia pod warunkiem opłacenia składki w terminie i wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.
 • Dzieci oraz młodzież akademicka do 26 roku życia płaci taniej.
 • Istnieje możliwość ubezpieczenia osoby wykonującej prace fizyczne za granicą bez badań lekarskich oraz zbędnych formalności.

Majątkowe

W dzisiejszych czasach warto jest wykupić polisę majątkową, która zapewnia nam ubezpieczenie:

 • Domu i mieszkania.
 • N ruchomości domowych (np. meble, odzież, złoto, sprzęt RTV, AGD - wszystko nie przytwierdzone do konstrukcji budynku),
 • Garaż (pomieszczenia przynależne min. Piwnica, inny budynek).
 • Domku letniskowego
NASZ AGENT INFORMUJE, że warto wiedzieć:
 • W przypadku mienia zabezpieczonego cesją warto zabrać dokumenty wymagane przez cesjonariusza w celu potwierdzenia przyjęcia cesji.
 • Składka ubezpieczenia uzależniona jest od sum na jakie ubezpieczamy mienie.
 • Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Na życie

Polisy na życie to ubezpieczenia, które są związane z całym życiem, nie tylko ze śmiercią. W skład takiej polisy wchodzi:

 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu.
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu.
 • Urodzenie się dziecka.
 • Operacje chirurgiczne.
 • Śmierć ubezpieczonego.
 • Poważne zachorowanie ubezpieczonego.
 • Renta dla każdego z osieroconych dzieci.
 • Poważne zachorowanie współmałżonka.
 • Śmierć Rodzica lub teścia Ubezpieczonego.
 • I inne
NASZ AGENT INFORMUJE, że warto wiedzieć:
 • Składka na życie w Naszej firmie wynosi 41 zł miesięcznie.
 • Suma ubezpieczenia wypłacona z polisy jest zwolniona z podatku spadkowego.

 

Ubezpieczenia dla klientów biznesowych

Komunikacyjne floty

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych od co najmniej 5 pojazdów. Zapewnia Państwu wiele korzyści, najważniejsze z nich:

 • Atrakcyjna cena
 • Dogodne formy i terminy płatności
 • Profesjonalna obsługa
 • Szybka i sprawna likwidacja

Transportowe

OC przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym oraz krajowym, to ubezpieczenie obejmuje:

 • Wypadek środka transportu
 • Zdarzenia losowe
 • Działania siły przyrody (pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, lawiny).
 

Na życie

Zabezpieczenie finansowe pracowników, kadry całej firmy od zdarzeń losowych gdzie polisa obejmuje min:

 • Zgon ubezpieczonego (naturalny).
 • Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem.
 • Za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.
 • Zgon małżonka (zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku).
 • Zgon dziecka.
 • Zgon Rodziców i teściów ubezpieczonego.
 • Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu.
 • Urodzenie martwego dziecka.
 • Z tytułu ciężkiej choroby.
 • Leczenie Szpitalne.
 • Inne
NASZ AGENT INFORMUJE, że warto wiedzieć:
 • Pracodawca zapewniając ochronę ubezpieczeniem grupowym - na życie, zwolniony jest z wypłaty odprawy pośmiertnej ( zgodnie z przepisami kodeksu pracy).

Majątkowe

Doskonała ochrona Państwa działalności przed wieloma zagrożeniami oraz zabezpieczamy:

 • budynki i budowle od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • mienie ruchome, wyposażenie takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia biurowe (w tym sprzęt elektroniczny),
 • odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności które dopasowujemy do Twoich indywidualnych potrzeb,
 • powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz, przedmioty przyjęte do sprzedaży komisowej itp.
 • mienie, które wytwarzasz lub sprzedajesz np. towary, minerały, surowce itp. od wielu ryzyk.
NASZ AGENT radzi:
Drogi Przedsiębiorco, Prowadząc działalności gospodarczą trzeba liczyć się z tym, że istnieje możliwość wyrządzenia szkód. Finansowe skutki wystąpienia takich zdarzeń to spore koszty , dlatego też pomyśl o ubezpieczeniu
 

Gwarancje ubezpieczeniowe

Związane z realizacją kontraktów:

 • Przetargowych (wadium).
 • Należytego wykonania
NASZ AGENT INFORMUJE, że warto wiedzieć:
 • Potwierdzenie wiarygodności.
 • Możliwość sprostania wymogom kontrahenta (inwestora, wynajmującego, dostawcy) i uczestniczenia w obrocie gospodarczym bez angażowania własnych środków finansowych w celu złożenia wymaganego zabezpieczenia,

Więcej informacji udzieli Państwu nasza specjalistka do spraw ubezpieczeń dla firm:
Telefonicznie : 89 624 31 48 w. 16
e-mailowo: ubezpieczenia@mazurpol.com.pl

 

Partnerzy

Pragniemy dostarczyć Naszym Klientom najlepszych produktów ubezpieczeniowych, dlatego też współpracujemy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi m.in.: Compensa, Warta, HDI, Concordia, Generali, Proama, TUZ, Uniqua, Link4, Allianz, Interrisk, Wiener, PZU, Balcia, AXA.

 

Mazury cud natury

Woda, las zdrowa żywność.
Tu zapomnisz o zgiełku miasta